Project Description

TK 102-2 Xexun
server DNSgps.getposition.eu
server port9003
Ostatné nastavenia
APNO2 = o2internet
Orange = internet
Telekom = internet
Časová zónaMusí byť UTC 0

Nastavenia TK102-2 Xexun (SMS).pdf