Project Description

GPS 303 A/B/C/D/E/F
server DNSgps.getposition.eu
server port9001
Ostatné nastavenia
APNO2 = o2internet
Orange = internet
Telekom = internet
Časová zónaMusí byť UTC 0

Nastavenia pre GPS zariadenia COBAN (SMS).pdf