Tipy pre jednoduchú montáž

S požiadavkou na inštaláciu GPS zariadenia do svojho vozidla sa môžete obrátiť na akýkoľvek servis alebo montážne stredisko autoalarmov vo Vašom okolí.

Vďaka nenáročnej inštalácii zvládne tento servisný úkon naozaj každý technik (nie je potrebná špecializovaná montáž). Je natoľko jednoduchá, že ju dokáže zrealizovať aj technicky zdatnejší majiteľ automobilu.

Odporúčame: Zverte montáž do rúk odborníkov v servise. Výhodou je garancia správneho zapojenia GPS lokalizátora, čo zaručí jeho bezproblémové fungovanie. Navyše, autoservis má prispôsobené aj priestorové podmienky, vhodné pre prácu s elektroinštaláciou. Vaše GPS zariadenie tak bude montované v teple a suchu; bez rizika poškodenia vonkajšími vplyvmi či vlhkosťou.

Kde umiestiniť GPS zariadenie

Pre zabezpečenie správnej funkčnosti GPS modulu je potrebné umiestniť GPS lokalizátor vo vozidle tak, aby mal „dobrý výhľad“. To znamená nedávať ho na miesta, kde sú určité prekážky (napr. kovové časti), ktoré by mohli obmedzovať príjem GPS signálu.

Ideálne je umiestnenie pod palubnú dosku čo najbližšie k oknu. Zároveň by však malo byť GPS zariadenie skryté; a teda ľahko neprístupné.

Vhodné umiestnenie GPS lokalizátora

Neprehliadnite: Inštaláciu zariadenia odporúčame čo najďalej od autorádia – z dôvodu možného vzájomného rušenia pri niektorých typoch rádií. To, či skutočne dochádza k v ovplyvňovaniu vo Vašom vozidle, si viete jednoducho vyskúšať. Ak po zapnutí autorádia a GPS zariadenia budete počuť rušenie (podobné, ako keď zvoní mobilný telefón v blízkosti autorádia), lokalizátor radšej premiestnite. V prípade, že nepočuť žiadne rušivé zvuky, môžete GPS zariadenie pokojne ponechať v blízkosti autorádia.

Ako zapojiť GPS lokalizátor do vozidla

Na zapojenie zariadenia sú potrebné zapojiť len 3 káble: +12V, zem a zapaľovanie.

  • Čierny (ukostrenie, zem): pripojte na kostru auta
  • Červený (napájanie): pripojte na stálych +12V alebo +24V
  • Zapaľovanie (farba závisí od typu GPS zariadenia): vstup sa pripája na spínaciu skrinku na vodič, na ktorom je +12V (+24V) pri zapnutom zapaľovaní.

Zapaľovanie odporúčame namontovať a následne povoliť v aplikácii GetPosition – vďaka tomu sa Kniha jázd bude generovať presne. To znamená, že každý začiatok a koniec jazdy bude daný zapnutím a vypnutím zapaľovania.

V prípade, že zapaľovanie nezapojíte (alebo nepovolíte v GetPosition), začiatok a koniec jazdy bude daný 5 minútovým státím vozidla. Pri dlhom státí v kolóne tak môžu byť jazdy zaevidované nepresne.

Upozornenie: Po montáži GPS zariadenia je nevyhnutné vykonať nastavenia, ktoré sú uvedené v manuáli; vrátane (ne)povolenia zapaľovania v aplikácii.
Zároveň je potrebné dať pozor, aby sa nestalo, že sa zapaľovanie fyzicky nenamontuje, ale v rámci GetPosition bude povolené – pretože potom sa Kniha jázd nebude generovať!

Náš tip: Ak si zakúpite GPS zariadenie priamo v našom e-shope, nemusíte vykonávať žiadne nastavenia. GPS lokalizátor dostanete prednastavený a pripravený na okamžité používanie.

Spolu s objednávkou GPS zariadenia Vám zároveň bude automaticky vytvorené konto do aplikácie GetPosition. Žiadna dodatočná registráciaiba pohodlné prihlásenie, zmena štandardného hesla na vlastné, a následné používanie aplikácie.

Náš tip: V prípade, že už vlastníte GPS zariadenie, všetky potrebné informácie a nastavenia pre GetPosition nájdete na stránkach našej Technickej podpory.