Ako fungujú notifikácie?

Pre bezproblémové fungovanie logistiky vo firme je dôležité dohliadnuť na priebeh a časový harmonogram realizovaný trás. Jednou z výhod aplikácie GetPosition je možnosť prednastavenia notifikácií, vďaka ktorým nemusíte pravidelne sledovať aplikáciu. A pritom vám žiadna dôležitá informácia neujde.

Notifikácie sú súčasťou rozšírenej verzie aplikácie a poskytujú užívateľovi maximálny komfort pri starostlivosti o firemný vozový park. Nastavenie jednotlivých upozornení sa dá prispôsobiť individuálnym potrebám každej firmy a je možné ho kedykoľvek meniť.

Výhodou je, že všetky notifikácie môžu disponovať originálnym názvom.

Navyše, pre každé vozidlo je možné nastaviť notifikácie zvlášť. Celkový počet notifikácií pritom nie je nijak obmedzený.

Typy notifikácií pre variabilné použitie

V rámci aplikácie existuje niekoľko typologicky odlišných notifikácií, ktoré odrážajú rozličné stavy a udalosti (v nadväznosti na to, čo sa aktuálne deje s vozidlom alebo sledovanou osobou):

Notifikácia - pohybPohyb

Upozornenie pri pohnutí sa vozidla, a to po uplynutí určitej doby a prejdení určitého počtu km. Týmto sa eliminuje riziko zbytočných upozornení pri výraznejšom zdržaní sa, napríklad v rannej špičke.

Notifikácia - rýchlosťRýchlosť

Upozornenie po prekročení zvolenej rýchlosti

Notifikácia - v oblasitNotifikácia - mimo oblastiOblasť

V rámci oblastí sa dá nastaviť notifikácia, ktorá bude doručená pri vjazde/ výjazde z vybranej zóny. Oblasti sa určujú podľa lokalít/ adries a sú vyznačené aj priamo na mape. Pre ešte lepší prehľad.

GPS – upozornenie pri strate GPS signálu, napríklad po zaparkovaní v podzemnej garáži

GMS – upozornenie pri strate GPS signálu, napríklad pri prejazde tunelom alebo pri pokuse o odcudzenie vozidla s použitím rušičky GSM signálu.

Vďaka uvedenému nastaveniu je možné okamžite zareagovať pri krádeži motorového vozidla.

Každý typ notifikácie má svoje špecifiká; stačí si len vybrať a nastaviť podľa potrieb.

Vhodne zvolené notifikácie následne oceníte v rámci každodenného využívania aplikácie. Resp. čím precíznejšie prednastavíte fungovanie notifikácií, tým menej sa budete musieť venovať sledovaniu aplikácie.

Notifikácie sú prínosom aj pri používaní GetPosition v súkromí. Aplikácia vás upozorní na to, že vaše dieťa bezpečne dorazilo zo školy domov alebo, že sa Vaša priateľka blíži z nákupov.

Pripravujeme: aktuálne prebieha vývoj nových notifikácií, ktoré umožnia nastaviť upozornenia na konkrétny deň a čas. Vďaka tomu vás nebudú notifikácie obťažovať mimo pracovné dni a naopak, budete včas informovaný o nečakaných pohyboch cez víkendy či sviatky.

Čo hovoríte na nové notifikácie? Nájdete pre nich využitie pri vašom podnikaní?

Tešíme sa na váš komentár.