Pre všetkých Partnerov GetPosition je k dispozícii bezplatná online Partnerská konzola, ktorá poskytuje presnú evidenciu o Vašich GPS zariadeniach a zákazníkoch, SIM kartách a transakciách na partnerskom účte. Zároveň ponúka užitočné nástroje pre jednoduchšiu správu GPS zariadení a objednávky PRO služieb GetPosition.

Pre využívanie Partnerskej konzoly je potrebná REGISTRÁCIA a jej potvrdenie zo strany GetPosition.

€ Provízie

Po prihlásení sa do Partnerskej konzoly sa zobrazuje účet Partnera, kde sú zaznamenávané jednotlivé transakcie. Pripísané provízie, ak si Váš zákazník objednal niektorú z platených PRO služieb GetPosition; a naopak debetné transakcie, ak ste pre svojho zákazníka nakúpili PRO služby Vy.

Takisto je dostupný celkový stav provízií.

Partnerská konzola - provízie

Promo kódy

V rámci tejto podstránky je možné pridávať vlastné Promo kódy, ktoré budete ako Partner poskytovať svojim zákazníkom. Promo kódy slúžia na identifikáciu Partnera, keď si zákazník aktivuje GPS zariadenie v aplikácii GetPosition. Zadaním Promo kódu k Vám bude zákazník priradený, a Vy tak získate províziu až do výšky 40% z ceny zakúpenej PRO služby.

GPS zariadenia a SIM karty

Po kliknutí na GPS zariadenia a SIM karty máte k dispozícii 3 zoznamy:

  • Registrované GPS zariadenia
  • Moje IMEI kódy (teda pridané GPS zariadenia)
  • Moje SIM karty

Registrované GPS zariadenia

Slúžia na evidenciu GPS lokalizátorov, ktoré už boli zaregistrované zákazníkmi cez aplikáciu GetPosition. Pri jednotlivých zariadeniach sa zobrazuje platnosť PRO služieb GetPosition, ktorú je možné priamo predĺžiť na nasledujúce obdobie. Nákup PRO služieb sa dá zrealizovať takisto hromadne, a to importovaním CSV súboru v požadovanom tvare.

Moje IMEI kódy

Umožňujú pridávanie nových GPS zariadení s cieľom vytvoriť si predpredaj (prakticky ide o online sklad), kde budete mať zoznam všetkých Vašich zariadení. Každý GPS lokalizátor následne môžete otestovať ešte pred samotným predajom koncovému zákazníkovi. Takisto je možné ku každému z nich predobjednať PRO služby GetPosition; jednotlivo alebo hromadne, cez import CSV súboru.

Ako Partner môžete nakúpiť PRO služby GetPosition priamo pre Vašich zákazníkov podľa dohodnutého cenníka. Podmienkou pre zrealizovanie nákupu je plusový stav partnerského účtu.

Odporúčame:

Do evidencie Moje IMEI kódy si pridávajte GPS zariadenia vždy vopred, ešte pred odovzdaním zákazníkovi.
Po zaregistrovaní zariadenia zákazníkom cez aplikáciu GetPosition, bude dané zariadenie priradené k Vám (objaví sa v zozname Registrované GPS zariadenia). A to aj vtedy, ak by zákazník neuviedol Váš Promo kód. Vďaka tomu neprídete o žiadnu províziu za PRO služby, ktoré si zakúpi zákazník. Viac užitočných informácií nájdete v tomto článku.

Moje SIM karty

Slúžia na pridávanie/ mazanie nových SIM kariet. Poskytujú prehľad SIM kariet priradených ku konkrétnym GPS zariadeniam.
Cez CSV súbor je možné pridať aj viacero SIM kariet naraz.

Nastavenia

V nastaveniach je k dispozícii kompletný profil Partnera. Úpravou jednotlivých položiek sa dajú aktualizovať osobné údaje, informácie o firme, ako aj prístupové údaje a heslo k partnerskému účtu.

Moje LOGO

Záložka Moje LOGO poskytuje priestor pre pridanie vlastného loga, návodov, textov do sekcie O nás, ako aj pridanie vlastnej URL pre doménu.

V aplikácii tak bude logo GetPosition a ďalšie uvedené prvky nahradené tými Vašimi.

To, ako sa GetPosition prispôsobí Vašej značke, si môžete vyskúšať bezplatne, ešte pred dohodnutím spolupráce v rámci programu Moje LOGO alebo Moje LOGO PRO.

Zaujímajú Vás možnosti služieb Moje LOGO a Moje LOGO PRO? Chceli by ste vedieť, ako to funguje? Čítajte viac.