Evidencia pohybu vozidiel, a to vrátane zaznamenávania jednotlivých jázd, je pre firmu veľkým prínosom. Hlavne ak má spoločnosť viac ako jedno firemné vozidlo, ktoré je používané viacerými zamestnancami. Mať prehľad o využiteľnosti vozového parku totiž znamená mať absolútnu kontrolu nad realizovanými trasami, prejdenými kilometrami a spotrebou pohonných látok. Na tento účel Vám v aplikáciách GetPosition slúži „Kniha jázd“.

Podrobné údaje o jazdách

Kniha jázd poskytuje záznam o každej prejdenej trase pre každé vozidlo zvlášť. Vďaka tomu je možné vidieť presnú trasu (odkiaľ – kam vozidlo prešlo) priamo na mape, počet kilometrov a časový rámec jazdy.

Kniha jázd

K dispozícii je nielen denný rozpis, ale takisto týždenný a mesačný, prípadne si môžete zvoľiť ľubovoľné obdobie. V rámci zoznamu je možné priradiť konkrétnej jazde príznak, čím sa dajú rozlíšiť firemné jazdy od súkromných; a následne platné jazdy od neplatných. Tie sa potom nezapočítavajú do celkových prejdených kilometrov.

Kniha jázd v GetPosition poskytuje detailný prehľad o využívaní vozidiel na rôzne účely.

Viditeľná úspora nákladov

Vďaka aplikácii sa dá presne určiť, kde sa vozidlo vo vybraný deň pohybovalo a v akých časových úsekoch. Výhodou je tak možnosť overiť si, či sú firemné automobily používané výhradne na plnenie stanovených pracovných povinností.

Umiestnením GPS lokalizátora do vozidla a následná kontrola prejdených kilometrov prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky a eliminovaniu zneužívania vozidiel zamestnancami.

Pre firmy to znamená výraznú úsporu nákladov na pohonné hmoty a rovnako aj na prevádzkové kvapaliny a náhradné diely, keďže sa automobil nadbytočne (a zbytočne) neopotrebúva.

Pohodlná evidencia pre daňové účely

Ďalšou z výhod Knihy jázd je možnosť exportovať uložené jazdy spolu s jednotlivými údajmi do CSV súboru. Nie je preto nevyhnutné viesť si osobitné záznamy o prejdených kilometroch – GetPosition vám poskytne všetky dôležité parametre na jednom mieste.

Údaje z aplikácie môžete bez problémov využiť aj pre potreby zdokladovania výšky nákladov na firemný vozový park (napr. v rámci daňového priznania).

Aplikácia GetPosition s Knihou jázd umožní vašej firme pohodlné a automatizované ukladanie údajov o využívaní firemných vozidiel a poskytne detailnú evidenciu o prejdených trasách a počte odjazdených kilometrov.

Pripravujeme: V rámci Knihy jázd pripravujeme ďalšiu užitočnú funkcionalitu – vďaka nej budete vedieť nielen to, koľko kilometrov a kde prešli jednotlivé vozidlá, ale takisto to, koľko EUR stála každá jedna uložená jazda.

Kniha jázd tak odhalí presné náklady na 1km a ponúkne ďalšie štatistiky. Pre ešte výraznejšiu optimalizáciu nákladov.