Využívajte Getposition naplno aj mimo firmy – pre bezpečnosť svojich blízkych

Dnešné technológie a GPS monitoring nemusia byť prínosom len v rámci podnikateľských aktivít; ako napríklad pri sledovaní firemného vozového parku.

GetPosition umožňuje široký záber používania, vďaka čomu je možné aplikácii zveriť aj starostlivosť o súkromnú sféru.

Bezpečný pohyb detí

Pre každého rodiča je dôležité, aby sa jeho dieťa mohlo bezpečne pohybovať cestou do/ zo školy či krúžkov. Hlavne ak ide o menšie dieťa.

Vďaka aplikácii nemusíte svoje deti neustále kontrolovať, kde sa nachádzajú a či sú v poriadku. Stačí vložiť tracker do školskej tašky.

Deti na prechádzke

Vhodným nastavením notifikácií budete vždy vedieť, o (ne)vybočení z trasy a predpokladanom príchode domov. Notifikácia Vás totiž dokáže upozorniť na to, kedy sú v blízkosti domova a naopak, kedy napr. dorazili na vyučovanie.

Nemusíte sa už nikdy viac báť, že sa vaše dieťa stratí.

Alebo že chodí poza školu. A ak aj predsa len áno, dozviete sa to veľmi rýchlo.

Prehľad pre všetkých, ktorí ho potrebujú mať

Existujú určité situácie, kedy je vhodné, aby malo k aplikácii prístup viacero ľudí. Výhodou je preto možnosť zdieľania trackera medzi rodičmi, partnermi (aj bývalými partnermi pri striedavej starostlivosti), ale aj starými rodičmi alebo medzi rodičmi a akoukoľvek inou osobou, ktorá sa aktuálne stará o dieťa.

Ide zároveň o diskrétny spôsob, ako si overiť spoľahlivosť opatrovateľky – či je napríklad dochvíľna pri sprevádzaní dieťaťa na záujmové krúžky.

GPS monitoring GetPosition

Pomoc pre starších členov rodiny

Vyšší vek so sebou často prináša zdravotné problémy, ktoré môžu priamo ohrozovať bezpečnosť najbližších. Napr. Alzheimerova choroba je veľmi zradná aj v tom, že osoba sa stráca v cudzom prostredí a nedokáže si spomenúť na cestu späť. Takéto situácie sú obzvlášť rizikové, pretože človek je dezorientovaný a môže sa ocitnúť na nebezpečných miestach (frekventovaná vozovka, nespevnený zráz, les…)

Senior

Zabrániť sa tomu dá pomerne jednoducho, a to využitím aplikácie. Aj keď ide o menej zvyčajný spôsob použitia, tracker je veľmi účinný. V prípade, že sa človek skutočne stratí, aplikácia umožňuje okamžite zareagovať a priviesť starkého do bezpečia.